Ambito dei contenuti

Analysis of the lightning production of convective cells. Atmospheric Measurement Techniques , 12(10), 5573-5591.

Pubblicazione
AutoriVentura, J.F I.*, Pineda, N., Besic, N.*, Grazioli, J.*, Hering, A.*, van der Velde, O.A., Romero, D., Sunjerga, A., Mostajabi, A., Azadifar, M., Rubinstein, M., Montanyà, J., Germann, U.*, & Rachidi, F.
Anno2019
TipoPubblicazioni scientifiche

    Piè di pagina